Kundekveldar hausten 2022

9. jun. 2022


Når ein skal realisera hyttedraumen er det mange avgjersler som skal tas. Alt frå korleis hytta bør plasserast på tomta for å utnytta solforhold og utsikt optimalt, og samtidig unngå innsyn frå eventuelle hyttenaboar. Bør ein velge solcelleanlegg for å få straum eller kople seg på det kommunale nettet? Kva med naturen rundt, i kor stor grad skal ein ta hensyn til den? Når det gjeld romløysningar, vil ein ha det likt som heime, med kvar sine soverom, TV-stove o.l, eller skal ein gjera hytta til ein meir spanande plass med smarte løysningar? Og vil ein gjera ein egeninnsats, eller få hytta ferdig levert med plasslagde møbler?

Dette og mykje meir kan du bli inspirert til å finne svar på.

Bli med på ein uforpliktande kundekveld og lær meir om korleis Hedda og Hedvig hytta kan tilpassast deg og dine behov.Kundekveldar hausten 2022


  • Stavanger tirsdag 23. august kl 19.00 i visningshytta vår på Forus


  • Stavanger tirsdag 25. oktober kl 19.00 i visningshytta vår på Forus


  • Haugesund torsdag 27. oktober kl 19.00 i Deco-bygget på Raglamyr


  • Bergen torsdag 17. november, klokkeslett og stad kjemValg av tak er eit av mange valg som skal tas når ein skal ha ny hytte

Hedda hytte med torvtak
Hedda hytte med torvtak

Hedda sommerhytte
Hedda hytte med takheller

Solcelleanlegg på hyttetaket
Hedvig hytte med tretak og solcelleanlegg