Personvernerklæring

FORMÅL

Denne personvernerklæringen gjeld personopplysninger som hentes inn via alle dei kanalane Suldal Hyttebygg AS brukar i sitt markedsarbeid.

Når du bruker nettsida vår og/eller er i kontakt med oss gjennom Facebook, Instagram etc. vil Suldal Hyttebygg AS behandle personopplysninger om deg. Nedanfor finn du informasjon om personopplysninger som samles inn, kvifor me gjer dette og dine rettigheter knytta til behandlingen av personopplysninger.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@suldal-hyttebygg.no  / 52 79 63 00.

Meir informasjon om personvern og tematikk knytta til personvern finn du på Datatilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.

KVIFOR SAMLER ME PERSONOPPLYSNINGANE DINE?

Som kunde eller potensiell kunde av Suldal Hyttebygg AS har me behov for å registrere nokre personopplysninger om deg for å kunne følge deg opp som kunde. I denne forbindelse treng me navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dette er informasjon me må behandle for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold og for å levere og fakturere produkter og tjenester korrekt.

KORLEIS BLIR PERSONOPPLYSNINGANE DINE HÅNDTERT?

Personopplysningane blir håndtert og lagra innanfor rammene av gjeldande personvernlovgivning av profesjonelle dataleverandører. Dette skjer i henhold til våre interne, skriftlige rutiner og gjelder digital så vel som fysisk lagring av data.

VIL PERSONOPPLYSNINGANE DINE BLI VIDEREFORMIDLA?

Samarbeidspartnarar: Personopplysningane dine kan bli delt i forbindelse med kundeservice.

Offentlig myndighet: Utlevering av personopplysninger vil ikkje skje, med mindre det foreligg lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

LAGRINGSTID

Me lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningane blir samla inn for. Data lagres så lenge me ser det hensiktsmessig, for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som me behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, dersom du trekker ditt samtykke.

DINE RETTIGHETER

Innsyn

Er du registrert i Suldal Hyttebygg AS sine systemer, har du rett til innsyn i eigne personopplysninger.

Retting og sletting

Uriktige, ufullstendige eller liknande personopplysninger har du rett til å få retta, sletta eller supplert på forespørsel.

Eventuelle henvendelsar om innsyn, retting og/eller sletting vil bli behandla og besvart fortløpande.

Begrensning

Du har rett til å be om at me begrenser bruken av dine personopplysninger.

Du kan alltid tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enklaste måten å gjøre dette på, er å kontakte behandlingsansvarlig på e-post som vist til nedanfor.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til ei anna verksemd.

Klage til Datatilsynet

Dersom du har opplevd noko du meiner er eit brudd på personvernregelverket kan du klage ved å sende en skriftleg henvendelse til Datatilsynet, postboks 8177, 0034 Oslo.
Vær oppmerksom på at desse rettane er gjenstand for nokre begrensningar som følge av lov.

VÅRE TJENESTER PÅ NETT

Suldal Hyttebygg AS har si eiga heimeside på nett og andre løysningar på nett, som Facebook, Instagram etc. Desse løysningane bruker me i vårt salg- og markedsføringsarbeid.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle desse.

Informasjonskapsler

Suldal Hyttebygg AS benytter informasjonskapsler (cookies) for at nettsidene våre skal gi ein best mogleg brukaropplevelse. Informasjonskapslane måler blant anna trafikken til nettsida og registrerer bruken av sida.

Informasjonskapsler lagres i din nettleser, men innebærer ingen sikkerhetsrisiko for deg. Hvis du ynskjer kan du konfiguranettleseren din til å avslå bruk av informasjonskapsler. I nettleserens innstillinger kan du også slette tidligere lagra informasjonskapsler.

Statistikk

Me bruker fleire verktøy for å innhente statistikk for våre nettsider og nettløsninger. For kvar nettside som vises lagres blant annet opplysninger om dato og tid, frå kva for ei side brukaren kjem frå og kva for ei side brukaren ser på. Google Analytics fra Google Inc. samler anonymisert bruksstatistikk for nettsida. Hvis du ikkje ønsker at denne typen anonyme data skal samles inn frå deg er det mulig å melde seg av innsamlingen på Google sine nettsider.

Google kan overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det finnst ei rettslig plikt til dette, eller dersom en tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google.

Ingen av desse opplysningane blir benytta til å identifisere enkeltpersoner.

E-post

Når du sender e-post til oss lagrer me opplysninger om deg. Dette gjeld alt frå personlige beskjedar til generelle spørsmål og bestilling av brosjyre. All e-post journalføres i vårt postmottak.

Meldinger du sender til oss krypteres ikkje. Taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrulige opplysninger bør derfor ikkje sendas via e-post.

ENDRINGAR

Suldal Hyttebygg AS kan til alltid oppdatere denne personvernerklæringa for å gjenspeile eventuelle endringar i våre tenester, og for å gjenspeile eventuelle endringar i lovverket.

KONTAKTINFORMASJON

Behandlingsansvarlig for personopplysningane me behandler er Suldal Hyttebygg AS  v/daglig leiar Tor Gunnar Eide. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er:

Adresse: Garaneset 30, 4230 Sand
E-post: post@suldal-hyttebygg.no  
Telefon: 926 93 362
Organisasjonsnummer: 986 193 677